w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 4A, tel. 56 683 28 81 oraz filia Radomin nr 28 tel. 56 683 75 20

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasz Medyk” Golub-Dobrzyń

nasz medyk front

Istnieje od 2002 roku. Został założony przez trzech lekarzy internistów:

Dariusza Klonowskiego, Włodzimierza Krupę i Andrzeja Łęckiego.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej sprawuje opiekę medyczną nad
mieszkańcami gmin Golub-Dobrzyń i Radomin.

Prowadzi działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
a także w ramach poradni specjalistycznych:
diabetologicznej oraz logopedycznej.

Główna siedziba NZOZ „Nasz Medyk” znajduje się w Golubiu – Dobrzyniu
przy ul. Szosa Rypińska 4A.
Przychodnia – filia znajduje się w Radominie nr 28.

 

Nawigacja