w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Szosa Rypińska 4A, tel. 56 683 28 81 oraz filia Radomin nr 28 tel. 56 683 75 20

Leczenie dzieci i dorosłych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

W związku z pandemią koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, preferowaną metodą kontaktu z lekarzem są teleporady.

W przypadku konieczności osobistej wizyty u lekarza obowiązuje wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu wizyty z lekarzem.

W stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia (np.: bóle w klatce piersiowej, ostry ból brzucha, narastająca duszność) pacjenci przyjmowani są bezzwłocznie, bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

Powtarzanie recept, u pacjentów ze stabilnym stanem zdrowia jest dokonywane poprzez kontakt telefoniczny (możliwość wystawienia recept na kilka miesięcy kuracji).

Zalecamy by w przypadku takiego powtarzania recept osobisty kontakt – badanie lekarskie – odbywało się nie rzadziej niż co pół roku.

Nawigacja